• F01:快读
 • F02:专栏
 • A01:要闻
 • A02:企业脉动
 • A03:升级问道
 • A04:资本诉求
 • A05:专版
 • A06:营销
 • A07:专版
 • A08:流通
 • A09:人物
 • A10:商务信息
 • A11:研发
 • A12:专版
 • F03:环球
 • F04:要闻
 • B01:新社区
 • B02:深呼吸
 • B03:高血压
 • B04:糖尿病
 • B05:妇儿院
 • B06:慢病线
 • B07:药学堂
 • B08:国医馆
 • D01:基层医院
 • D02:时事汇
 • D03:春季平喘
 • D04D05:春季平喘
 • D06:新知社
 • D07:众言堂
 • D08:医家荟
 • D09:县乡镇
 • D10:抗感染
 • D11:消化线
 • D12:泌尿系
 • D13:心视点
 • D14:心视点
 • D15:血液科
 • D16:肿瘤学
 • AHA更新女性心脏病预防指南
 • 你的心血管健康达标吗?
 • 责编/李广宇 美编/李绮媚
 • 数字报首页              本版导航              版面导航             标题导航            旧电子版            网上订报
      医药经济报 2011年3月7日 D13版
   |  | 

  测试

  你的心血管健康达标吗?

   以下是新指南推荐的心血管健康理想标准:

   1. 总胆固醇<200mg/dL(未治疗)

   2. 血压<120/80mmHg(未治疗)

   3. 空腹血糖<100mg/dL(未治疗)

   4. 体重指数(BMI)<25kg/m2

   5. 不吸烟

   6. 20岁以上成人体力活动达标:中等强度≥150min/周,剧烈活动≥75min/周或二者结合

   7. 健康饮食(DASH饮食法)

  (本文版权归医药经济报所有,未经许可不得翻译或转载。)

      
  我要评论 查看网友文章评论
  用户名:     匿名评论 如需匿名评论,请在框内打上勾